Uśmiechnięta logopeda gotowa nieść pomoc potrzebującym dzieciom!

Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Wiedzę zdobytą w czasie studiów poszerzałam uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach.

Praktyczne umiejętności zdobywałam w czasie praktyk i stażu (w szkole podstawowej, przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz w czasie pracy na stanowisku logopedy w jednym z warszawskich przedszkoli.

Praca z przedszkolakami sprawiała mi radość i dawała poczucie, że logopeda to nie tylko „specjalista od seplenienia” – to ktoś, kto uczy mowy i języka, pomaga niwelować problemy utrudniające prawidłową i skuteczną komunikację, a tym samym – pomaga funkcjonować w społeczeństwie. Niemniej, bardzo często miałam wrażenie, że moja praca w przedszkolu sprowadza się do naprawiania tego, co swoje przyczyny miało dużo wcześniej: w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach życia dziecka (a niekiedy nawet jeszcze przed jego narodzinami). Zaczęłam odczuwać potrzebę zmiany – chciałam zapobiegać trudnościom w przyszłości i dawać maluchom lepszy start. Zanim jednak zdążyłam wdrożyć jakieś zmiany do mojego życia zawodowego, na świecie pojawiły się moje własne dzieci. Tak się złożyło, że – już od narodzin – obaj mieli problemy, których diagnoza i terapia wchodziły częściowo w zakres kompetencji logopedy.

Dotarło do mnie wtedy, że ani studia, ani dotychczasowe doświadczenie zawodowe i szkolenia nie dały mi wystarczającej wiedzy i umiejętności, dzięki którym mogłabym sama pomóc moim dzieciom, na etapie ich noworodkowych i niemowlęcych trudności. Szybko więc zaczęłam uzupełniać wiedzę, a nic tak nie motywuje do jej poszerzania, jak chęć pomocy własnym dzieciom. Kontakt z wieloma specjalistami, uczestnictwo w kolejnych szkoleniach (dot. diagnozy i terapii logopedycznej noworodków i niemowląt oraz terapii karmienia) i obserwowanie własnych maluchów – wszystko to pomogło i dalej pomaga mi pogłębiać wiedzę w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej.

Chcę być specjalistą, u którego można znaleźć pomoc, wsparcie i zrozumienie; specjalistą, który – dbając o maluszki już na etapie ich niemowlęctwa i wieku wczesnodziecięcego – pomaga zapobiegać trudnościom logopedycznym (i nie tylko) albo znacząco zmniejszać ich zakres. Bo – jeśli tylko się da – lepiej zapobiegać niż leczyć.

Ukończone kursy

 • 2023 – Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne SensiBaby™;
 • 2023 – Stymulacja ustno-twarzowa przez pracę na taśmach mięśniowo-nerwowych;
 • 2023 – Rozwój i pielęgnacja niemowlęcia – szkolenie praktyczne w ramach kursu na Promotora Dobrego Startu Dziecka;
 • 2023 – Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • 2023 – Rozwój i pielęgnacja niemowlęcia – II stopień kursu na Promotora Dobrego Startu Dziecka;
 • 2023 – Rozwój i pielęgnacja niemowlęcia – I stopień kursu na Promotora Dobrego Startu Dziecka;
 • 2022 – Zależność struktury i funkcji w terapii logopedycznej;
 • 2022 – Standardy postępowania w ankyloglosji – współpraca logopedy z lekarzem;
 • 2022 – Smoczek – vademecum logopedy;
 • 2022 – Kurs CNOL dla neurologopedów, logopedów i fizjoterapeutów – terapeutów wczesnej interwencji, pracujących z dzieckiem karmionym piersią;
 • 2022 – Niemowlak u logopedy II, Miobobo (krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne);
 • 2022 – Wędzidełko – ciąć czy nie?
 • 2021 – Niemowlak u logopedy I, Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie;
 • 2021 – Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne;
 • 2021 – Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt;
 • 2021 – Znaczenie pionizacji języka w logopedii. Praca z pacjentem po frenotomii;
 • 2021 – Wczesna interwencja logopedyczna dziecka do 3 r. .ż.;
 • 2021 – Połykanie w logopedii: terapia logopedyczna, ćwiczenia prawidłowego połykania;
 • 2019 – Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt;
 • 2018 – Ankyloglossia – warsztat logopedyczny;
 • 2016 – Integracja sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii;
 • 2016 – Elementy logorytmiki w pracy logopedycznej – stopień 2;
 • 2015 – Elementy logorytmiki w pracy logopedycznej – stopień 1;
 • 2014 – Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne;

Certyfikaty