Działania terapeutyczne logopedów obejmują swoim zakresem nie tylko te dzieci, u których już zaczęła się rozwijać mowa – na etapie prelingwalnym (przedjęzykowym) współpraca z logopedą również może być bardzo potrzebna, a czasem wręcz niezbędna. Terapeuci zajmujący się wczesną interwencją logopedyczną diagnozują i obejmują oddziaływaniami terapeutycznymi dzieci od urodzenia do ok 3 r.ż. Celem wczesnej terapii logopedycznej jest m.in. dbanie o prawidłowy rozwój i funkcjonowanie aparatu oralnego maluszków w takich funkcjach fizjologicznych jak przyjmowanie pokarmów (w tym ssanie), oddychanie, oraz prawidłowe napięcie mięśniowe. Na bazie tych umiejętności w przyszłości będzie się bowiem kształtować u dzieci możliwość radzenia sobie z takimi umiejętnościami jak samodzielne jedzenie i picie, a także prawidłowy rozwój mowy.

Jak ocenić, czy istnieje potrzeba udania się ze dzieckiem na wczesną diagnozę logopedyczną? Warto zadać sobie poniższe pytania:

    • Czy mój maluszek ma problemy ze ssaniem, a karmienie (czy to piersią czy butelką) jest dla nas trudnym doświadczeniem i nie możemy dociec przyczyny problemów?
    • Czy mój maluszek w czasie snu i odpoczynku ma otwartą buzię i oddycha nią, a nie noskiem?
    • Czy ma problemy z rozszerzaniem diety, przeszkadzają mu różne konsystencje i smaki?
    • Czy mowa czynna mojego maluszka (tzw. wczesnodziecięca, czyli m.in.: wokalizacje, głużenie, gaworzenie, sylabizowanie) i mowa bierna (rozumienie) rozwijają się wolniej niż u jego rówieśników?
    • A może mowa – choć się rozwija – jest tak niezrozumiała, że mojemu maluszkowi trudno jest się porozumieć nawet z najbliższymi?

Powyższe pytania są jedynie wycinkiem z listy tych, które można sobie zadać. Jednak twierdząca odpowiedź na którekolwiek z nich jest już wystarczającym sygnałem do tego, by rozważyć skontaktowanie się z logopedą. Wczesna diagnoza (często stawiana we współpracy z innymi specjalistami) i dobrze dobrana terapia (w przebiegu której bardzo ważną rolę ogrywa rodzic) mają szansę zapobiec dalszym konsekwencjom w przyszłości lub znacząco zmniejszyć ich zakres.