Uśmiechnięta logopeda gotowa nieść pomoc potrzebującym dzieciom!

Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Wiedzę zdobytą w czasie studiów poszerzałam uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach.

Praktyczne umiejętności zdobywałam w czasie praktyk i stażu (w szkole podstawowej, przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz w czasie pracy na stanowisku logopedy w jednym z warszawskich przedszkoli.

W międzyczasie na świecie pojawił się Starszak, a dwa lata później Maluch. Tak się złożyło, że – już od narodzin – obaj mieli problemy, których diagnoza i terapia wchodziły częściowo w zakres kompetencji logopedy.

Dotarło do mnie wtedy, że ani studia, ani dotychczasowe doświadczenie zawodowe i szkolenia nie dały mi wystarczającej wiedzy i umiejętności, dzięki którym mogłabym sama pomóc moim dzieciom, na etapie ich noworodkowych i niemowlęcych trudności. Szybko więc zaczęłam uzupełniać wiedzę, a nic tak nie motywuje do jej poszerzania, jak chęć pomocy własnym dzieciom. Kontakt z wieloma specjalistami, uczestnictwo w kolejnych szkoleniach (dot. diagnozy i terapii logopedycznej noworodków i niemowląt oraz terapii karmienia) i obserwowanie własnych maluchów – wszystko to pomogło i dalej pomaga mi pogłębiać wiedzę w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej.

Chcę być specjalistą, u którego można znaleźć pomoc, wsparcie i zrozumienie; specjalistą, który – dbając o maluszki już na etapie ich niemowlęctwa i wieku wczesnodziecięcego – pomaga zapobiegać trudnościom logopedycznym (i nie tylko) albo znacząco zmniejszać ich zakres. Bo – jeśli tylko się da – lepiej zapobiegać niż leczyć.

Ukończone kursy

 • Rozwój i pielęgnacja niemowlęcia – I stopień kursu na Promotora Dobrego Startu Dziecka;
 • Zależność struktury i funkcji w terapii logopedycznej;
 • Standardy postępowania w ankyloglosji – współpraca logopedy z lekarzem;
 • Smoczek – vademecum logopedy;
 • Kurs CNOL dla neurologopedów, logopedów i fizjoterapeutów – terapeutów wczesnej interwencji, pracujących z dzieckiem karmionym piersią;
 • Niemowlak u logopedy II, Miobobo (krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne);
 • Wędzidełko – ciąć czy nie?
 • Niemowlak u logopedy I, Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie;
 • Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne;
 • Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt;
 • Znaczenie pionizacji języka w logopedii. Praca z pacjentem po frenotomii;
 • Wczesna interwencja logopedyczna dziecka do 3 r. .ż.;
 • Połykanie w logopedii: terapia logopedyczna, ćwiczenia prawidłowego połykania;
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt;
 • Ankyloglossia – warsztat logopedyczny;
 • Integracja sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii;
 • Elementy logorytmiki w pracy logopedycznej – stopień 2;
 • Elementy logorytmiki w pracy logopedycznej – stopień 1;
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne;

Certyfikaty